Bel ağrısı toplumda çok sık görülen bir şikayettir. İstatistiklere göre her 10 kişiden 8’i ömründe en az bir defa bel ağrısı çekmektedir. Yine bel ağrısı hastaların doktora başvurmasında ikinci en sık sebep olarak saptanmıştır. Tüm nörolojik şikayetler arasında baş ağrısından sonra en sık dile getirilen şikayette bel ağrısıdır. Bel ağrısı ne kadar zamandır sürdüğüne bağlı olarak 3 gruba ayrılabilir: akut, subakut ve kronik. 1 aydan kısa süren bel ağrıları akut, 3 aydan uzun süren bel ağrıları kronik, bu ikisi arasında kalanlar ise subakut olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, ağrının sebebinin ortaya konmasında ve uygun tedavinin seçilmesinde önem taşır.

Bel Ağrısının Kaynağı   yukarı
Vertebral kolon hepsi de ağrı oluşturabilecek yapılar olan kemikler, kaslar, sinir ağı, eklemler, tendonlar ve ligamentlerden oluşmuş komplike bir yapıdır. Vertebral kolonun bir travmaya maruz kalması kas ağrılarına yada vertebra kırkığına bağlı bir ağrıya yol açabilir. Ağrı kimi zaman vertebral kolonun en alt kısmında bulunan kuyruk sokumu (coccyx) kemiğinden kaynaklanabilir. Bazen sakroiliak eklem disfonksiyonu olarak adlandırılan durum, yani vertebral kolonu leğen kemiklerine (pelvis) bağlayan eklemlerdeki sorun, bel ağrısı oluşturabilir. Daha sıklıkla osteoartrit (kiriçlenme), romatoid artrit (romatizma) yada omurlar arasındaki diskin fıtıklaşması, bel ağrısna yol açan fiziksel sebeplerdendir. Enfeksiyon ve tümörler ise bel ağrısı sebebi olarak daha nadiren karşımıza çıkarlar.


Bel Ağrısının Karakteri   yukarı
Bel ağrıları kökenlerine göre farklı karakterler gösterebilirler. Künt zonklayıcı tarzda yada keskin, delici olabilirler. Kollara ve bacaklara giden sinirler omuilikten köken almaktadır. Buna bağlı olarak bel ağrısı oluşturan sebepler aynı zamanda kollara ve bacaklara yayılan ağrılara yol açabilirler. Bu bölgelerde ağrıdan başka güçsüzlük, hissizlik, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetler olabilir.

Bel Ağrısının Sebepleri   yukarı
Bel ağrısının en sık rastlanan sebepleri kas-iskelet sistemi kaynaklıdır ve nonspesifik bel ağrısı olarak adlandırılır. Daha ciddi sebeplere %1’den daha az rastlanılmaktadır. Bel (sırt ve boyun) ağrılarının çok önemli bir sebebi de psikosomatik kaynaklı olanlardır. Yani günlük yaşantımızdaki stres ve sıkıntılar çeşitli kas gruplarında aşırı gerginliğe, bu da ağrıya yol açabilmektedir. Aşağıdaki listede bel ağrısına yol açan durumların tam listesi yer almaktadır.

Mekanik Osteoartrit, dejeneretif diskopati, hiperosteoz, kifolyoz, disc herniasyonu, spinal stenoz, spondilolistezis, veterbra kırıkları, bacak uzunluklarının eşit olmaması, kalça hareketi kısıtlılığı
İnflamatuar Seronegatif spondiloartrit, romatoid artrit, enfeksiyon
Neoplastik Kemik tümörleri, intradural spinal tümörler
Metabolik Osteoporotik kırıklar, osteomalazi, okronozis, kondrokalsinozis
Psikosomatik Tansiyon miyozit sendromu
Paget Hastalığı  
Yansıyan ağrı Pelvik, abdominal hastalıklar, prostat kanseri, postür bozuklukları
Depresyon  

Tanı hastanın şikayetlerinin detaylı olarak dinlenmesi, tam bir fizik muayene ve gerekli ise direk film, BT yada MR gibi yardımcı görüntüleme teknikleri ile konulur.

Bel Ağrılı Hasta Ne Zaman Film (BT, MR) Çektirmelidir?   yukarı
Hastaların şikayetlerinin tanı ve tedavisi için doktora başvurmadan önce bir görüntüleme merkezine gittiklerine günlük pratiğimizde zaman zaman şahit oluyoruz. Oysa ki çoğu zaman radyolojik bir tetkik ilk tercih değildir. En azından böyle bir kararı sağlığınızı emanet ettiğiniz doktorunuza bırakmanızda farda var. Bel ağrısı çeken bir hasta mutlaka önce bir hekime başvurmalı, kendi başına film çektirme kararı almamalıdır. Yapılan her gereksiz radyolojik tetkik, hem boşa giden para, hem de gereksiz yere radyasyona maruz kalmak anlamına gelir. Bel ağrılı hastada ancak aşağıdaki durumlar varsa bir radyolojik tetkik gereklidir:

» Yakın zamanda kuvvetli travma
» Hasta eğer 50 yaşından büyük ise, orta şiddette travma
» Açıklanamayan kilo kaybı
» Sebebi bilenmeyen ateş
» Bağışıklığı baskılanmaış hasta
» Önceden kanser olduğu bilinen hasta
» (Damardan) madde bağımlıları
» İntravenöz ilaç kullananlar
» Osteoporoz
» Kronik steroit kullanımı
» 70 yaşından büyük hasta
» Fokal nörolojik defisit
» 6 haftadan uzun süren ağrı

Bel Ağrısının Tedavisi   yukarı
Bel ağrısının tedavisini akut ve kronik bel ağrısı olarak iki gruba ayrımakta fayda vardır. Akut bel ağrıları (1 aydan kısa süren) çoğu zaman kendiliğinden yada basit ağrı kesicilerin yardımı ile geçer. Ağrı geçse bile hastaların bir hekime danışmasında fayda vardır. Zira ağrıyı oluşturan sebep (stres, postür bozukluğu vs.) ortaya çıkartılabilir ve tedavi edilirse bel ağrısının kronikleşmesi önlenebilir. Kronik bel ağrısının tedavisi akut ağrıya göre daha ciddidir. İlk olarak ağrıya sebep olan durumun bir ameliyat gerektirip gerektirmediği ortaya konulmalıdır. Çok büyük bir çoğunlukla bel ağrıları ameliyat gerektirmez. Ama küçük bir ihtimal de olsa tümoral hastalıklar, equina sendromu, sekestre fıtık gibi ameliyatın şart olduğu durumlar atlanmamalıdır. Ameliyat ihtimali ekarte edildikten sonra kronik bel ağrıları için 4 ana tedavi grubu bulunmaktadır: 1) Egzersiz 2) İlaç tedavisi 3) Fizik tedavi ve 4)Akupunktur. Hastalığın derecesine ve ağrının şiddetine göre bu tedavilerden herhangi biri tek başına yada ikisi, üçü hatta dördü bile, birbirleri ile kombine olarak uygulanabilirler.Bel Ağrısı ve Akupunktur   yukarı
Şüphesiz ki akupunktur, ameliyatın zorunlu olmadığı bel ağrılarında en önemli tedavi seçeneklerinden biridir. Akupunkturun ağrılı hastalıkların tedavisinde etkili bir tedavi metodu olduğu bilinmektedir. Akupunktur tedavisi esnasında vücuda batırlılan özel ince iğneler, endojen opiatlar diye adlandırdığımız, vücudumuzun ürettiği bir dizi ağrı kesici kimyasalın salgılanmasına yol açar. Akupunkturun bel ağrıları konusundaki tek etkisi tabii ki sadece endojen opiatlar üzerinden değildir. Örneğin psikosomatik kaynaklı bir bel ağrısında, akupunktur ağrı kesici etkisinin yanı sıra depresif durumu düzeltici, stresi azaltıcı ve stresin olumsuz etkilerini engelleyici bir tedaviyide mümkün kılar. Bu sebeple sadece ağrı kesici ilaçlarla yapılacak bir bel ağrısı tedavisine göre akupunktur daha kapsamlı ve kalıcı bir tedavi imkanı sunmuş olur. Bel fıtığı gibi mekanik sebeplere bağlı bel ağrılarında da akupunktur çok etkilidir. Bu gibi durumlarda akupunkturun etkisi fıtıklaşma civarı bölgede ödem giderici, kas gevçetici (buna bağlı olarak fıtıklaşmanın gerilemesi), ağrı kesici ve yine fıtıklaşma civarında kanlanmayı ve dolayısı ile tamiratı arttırıcı ve hızlandırıcı olarak özetlenebilir. Ocak 2010 tarihi itibarı ile akupunkturun bel ağrısı üzerine ne kadar etkili bir tedavi olduğunu gösteren 550 adet bilimsel tıbbi makale mevcuttur. Gerekli durumlarda akupunktur tedavisi, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve egzersiz kombine olarak kullanılabilir.

Bel Ağrısı ve Ameliyat   yukarı
Bel ağrılı hastaların çok az bir bölümünde ameliyat kaçınılmazdır. Bel ağrılı bir hastanın tıbbi tedavisine başlamadan önce hastalığının ancak ameliyatla düzelebilecek (örneğin tümoral durumlar, sekestre disk hernisi gibi) bir durum olup olmadığı netleştirilmelidir. Eğer bu safhada hastaya ameliyat önerilmez, tıbbi tedaviye başlanır ise, tıbbi tedavi gören bel ağrılı hastlardan da daha sonra küçük bir grup ameliyat edilmek zorunda kalınabilir. Bu grup tıbbi tedaviye cevap alınamayan, her türlü tedaviye rağmen ağrıları geçmeyen hastalar ile tedavileri sırasında nörolojik kusurlar baş gösteren hastalardan oluşmaktadır. Unutulmamalıdır ki cerrahi tedavi zorunlu olduğu koşullar dışında en son tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Zira kimi zaman ameliyattan sonra da ağrıları devam eden hastalar olmaktadır. Ameliyatla müdehale edilen bölgenin karmaşık anatomik yapısına bağlı ameliyat sonrası oluşabilecek sinir hasarı gibi komplikasyonlar da ameliyat kararı vermeden önce göz önünde bulundurulmaldır.

Bel Ağrılı Hastalar yada Bel Ağrısından Korunmak İsteyenler için Egzersiz Programı   yukarı
Aşağıdaki egzersiz programını bel ağrısna karşı önlem amaçlı kullanabilirsiniz. Bu amaçla, haftada 2-3 kez egzersiz programını uygulayın. İlk olarak başlangıç seviyesinden başlayın. Zamanla orta ve ileri düzeye geçin. Egzersiz programı sadece bel ağrısından korunmak amaçlı değildir. Hali hazırda ağrısı olan kişilerin de aşağıdaki egzersiz programını kullarak iyileşmelerini hızlandırabilirler. Daha çabuk iyileşmek için günde birkaç kez programı uygulayabilirsiniz. Ağrınızı arttıran ve sizi zorlayan haraketlerden kaçınınız.

Egzersiz Programı - Başlangıç Seviyesi

Ayak İleri-Geri
1. Sırt üstü yatın.
2. Ayak ucunuzu (gaza basar gibi) ileri itin ve ardından geri çekin.
3. 10 defa tekrarlayın.
 
Topuk Kaydırma
1. Sırt üstü yatın.
2. Topuğunuzu yerden kaldırmadan kendinize doğru çekerek dizinizi yavaşça kırın.
3. Yine topuğunuzu yerden kaldırmadan ileri doğru iterek dizinizi düz pozisyona getirin.
4. 10 defa tekrarlayın.
 
Karın Kasma
1. Sırt üstü yatın, dizlerinizi kırarak kendinize doğru çekin, ellerinizi karnınızın üstüne koyun.
2. Karın kaslarınızı kaburgalarınızı yere doğru bastıracak şekilde kasın.
3. Bu esnada nefesinizi tutmayın.
4. 5 saniye bu pozisyonda durun.
5. Karnınızı gevşetin.
6. 10 defa tekrarlayın.
 
Duvarda Çömelme
1. Düz bir duvara sırtınızı dönün.
2. Duvardan bir ayak boyu kadar uzaklaşın ve duvara sırtınızı yasslayın.
3. Karın kaslarınız gergin bir şekilde dizleriniz 45 derecelik bir açı yapıncaya kadar vücudunuzu aşağı dğru kaydırın.
4. 5 saniye bu pozisyonda durun.
5. Bu sefer yukarı doğru kayarak dik pozisyona gelin.
6. 10 defa tekrarlayın.
 
Parmak Uçlarında Yükselme
1. Ayaklarınızın üzerinde dik durun. Her iki ayağınıza da eşit ağırlık verin.
2. Yavaşça parmak uçlarınızda yükselin ve tekrar topuklarınızı yere indirin.
3. 10 defa tekrarlayın.
 
Düz Bacak Kaldırma
1. Sırt üstü yatın, bir bacağınızı uzatın, diğer dizinizi kıvırın.
2. Karın kaslarınızı kasın.
3. Yavaşça bacağınızı yerden 15-30cm kaldırın. 5 saniye bu pozisyonda durun.
4. Yavaşça indirin.
5. 10 defa tekrarlayın.
 

Egzersiz Programı - Orta Seviye

Tek Diz Karına
1. Sırt üstü yatın, iki dizinizi de kıvırın.
2. Bir dizinizi her iki elinizle tutup çekebildiğiniz kadar göğsünüze doğru çekin.
3. 20 saniye bu şekilde durun.
4. Gevşetin.
5. Her iki dizinizle 5?er defa tekrarlayın.
 
Hamstring Germe
1. Sırt üstü yatın, iki dizinizi de kıvırın.
2. Bir dizinizi her iki elinizle tutun.
3. Bacağınızın üst arka kısmına bir gerilme hissedinceye kadar, yavaşça bacağınızı düzleştirin.
4. 20 saniye bu şekilde durun.
5. Gevşetin.
6. Her iki dizinizle 5?er defa tekrarlayın.
 
Egzersiz Topu ile Yapılan Sırt Stabilizayon Egzersizleri
Bu egzersizler sırasında karın kaslarının kasılı olmalısıan özellikle dikkat etmek gerekir. Her bir egzersizi 1 dakika boyunca yapın. Top vücudunuzdan ne kadar uzakta olursa egzersizi yapmak o kadar zorlaşır.
 
Yerde Yatarken
1. Sırt üstü yatın, her iki kolunuz vücudunuzun yanında, avuç içleriniz yere bakıyor ve egzersiz topunu da resimdeki gibi baldırlarınızın altına yerleştirin.
2. Yavaşça bir kolunuzu yukarı doğru kaldırın ve sonra tekrar aşağı indirin. Aynı haraketi diğer kolunuzla tekrarlayın.
3. Yavaşça bir bacağınızı yukarı doğru kaldırın ve sonra tekrar topun üstüne koyun. Aynı hareketi diğer bacağınızla tekrarlayın.
4. Eş zamanlı olarak sol kolunuz ve sağ bacağınızı kaldırın, indirin. Aynı haraketi sağ kolunuz ve sol bacağınız ile tekrarlayın.
5. Her iki baldırınız topun üzerinde iken topu ileri geri haraket ettirin.
 
Topun Üzerinde Otururken
1. Dizleriniz ve kalçanız resimdeki gibi 90 derece açı yapacak şekilde topun üstüne oturun.
2. Yavaşça bir kolunuzu başınızın üstüne kaldırın, indirin ve sonra aynı haraketi diğer kolunuzla yapın.
3. Yavaşça ve sırayla bir sağ topuğunuzu, bir sol topuğunuzu yukarı kaldırın ve indirin.
4. Yavaşça bir topuğunuzu ve karşı kolunuzu kaldırın, indirin ve aynı haraketi karşı topuk ve kolunuz ile tekrrarlayın.
5. Sırayla bir sağ, bir sol ayağınızı yerden 5 cm kaldırın ve indirin.
 
Ayakta Dururken
1. Topu sırtınız ve duvar arasında sıkıştırın.
2. Dizlerinizin 90 derecelik bir açı yapana kadar yavaşça aşağı doğru kayın. Bu pozisyonda 5 saniye kadar bekleyin. Tekrar yukarı doğru kayın.
3. Dizlerinizin 90 derecelik bir açı yapana kadar yavaşça aşağı doğru kayarken kollarınızı başınızın üstüne kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye kadar bekleyin. Tekrar yukarı doğru kayın, kollarınızı ise yavaşça aşağı doğru sallandırın.
 
Topun Üstünde Yatarken
1. Karın üstü topun üstüne yatın.
2. Sırayla kollarınızı başınız hizasına kadar kaldırıp indirin.
3. Sırayla ayaklarınızı yerden 10cm kaldırıp indirin.
4. Yukarıdaki iki hareketi kombine edin: Önce sol kolunuzu ve sağ bacağınızı kaldırın, indirin, sonra sağ kolunuzu ve sol bacağınızı kaldırın.
5. Bir dizinizi kırın. Yavaşça bacağınızı kaldırın, indirin. Aynı haraketi karşı bacağınızla yapın.

Dikkat: Bu haraket sırasında belinizi düz tutun, aşağı doğru çukurlaşmasına müsade etmeyin!
 

Egzersiz Programı - İleri Seviye

İki Dizi Çekme
1. Bir yatağın kenarına sırt üstü yatın. İki dizinizi ellerinizle karnınıza doğru çekin.
2. Diziniz kırık vaziyette bir bacağınızı aşağı doğru indirmeye başlayın. Kalçanızda bir gerilim hissettiğinizde durun.
3. 20 saniye bu pozisyonda bekleyin.
4. Gevşeyin.
5. Her iki bacağınızla 5?er kez tekrar edin.
 
Piriformisi Germe
1. Sırt üstü yatın, iki dizinizide kıvırın.
2. Bir bacağınızı diğerinin üstüne atın.
3. Diğer dizinizi kalçanızda bir gerginlik hissedinceye kadar karnınıza doğru çekin.
4. 20 saniye bu pozisyonda durun.
5. Gevşeyin.
6. Her iki bacağınızla 5?er kez tekrar edin.
 
Topla Sırt Stabilzasyonu
1. Karın üstü topun üstüne yatın.
2. Top bacaklarınıza gelene kadar elleriniz üstünde yürüyün.
3. Top bacaklarınıza gelene kadar elleriniz üstünde yürürken sırayla kollarınızı başınız hizasına kaldırın.
4. Top bacaklarınıza gelene kadar elleriniz üstünde yürürken hafifçe şınav hareketi yapmaya çalışın.
 
Yukarıda listelenmiş olan egzersizler "Amerikan Ortopedik Cerrahlar Derneği" verileri temel alınarak Dr.Tolga Uçar tarafından yeniden düzenlenmiştir.

Bel Ağrılı Hastalara ve Bel Ağrısından Korunmak İsteyenlere Öneriler   yukarı
Sağlıklı beslenin ve ideal kilonuzu koruyun. Aktif olun. Egzersiz konusunda bilgili bir doktor, personel trainer yada beden eğitimi görevlisi nezaretinde egzersiz yapın. Uzun süre haraketsiz kalmaktan yada uzun süreli yatak istirahatlerinden kaçının. Egzersize başlamadan önce mutlakaısınma haraketleri yapın. Doğru postürünüzü (duruşunuzu) koruyun. Rahat, alçak topuklu ayakkabılar giyin. Belinizden eğilmeyin, dizlerinizi kırarak eğilip kalkın. Ağır cisimleri vücudunuza mümkün olduğunca yakın taşıyın. Yukarı uzanırken geriye doğru dönmeyin. Geriye dönmeniz gerektiğinde ekseniniz etrafında değil tüm vücudunuzla dönün. Sigara içmeyin. Sigara kan akımını azaltır. Buna omurilik dokusunun yeterince beslenmesini engeller. Çalışma ortamınızı ergonomik olarak dizayn edin. Arkası dik yada bel desteği olan sandalyelerde oturmayı tercih ediniz. Mümkünse oturur pozisyondayken ayaklarınızın altına bir yükseklik koyarak dizlerinizin kalçalarınızdan biraz daha yüksekte olmasını sağlayınız. Araba kullanırken dik oturun ve koltuğunuzu öne yakın ayarlayın. Böylece kontrol paneline uzanmak için öne doğru eğilmek zorunda kalmazsınız. Uzun süre araba kullanacaksanız koltukla beliniz arasına küçük bir yassstık yada rulo şeklinde katlanmış bir havlu koyabilirsiniz. Uzun süre ayakta kalacaksanız bir ayağınızı hafifçe yüksek bir yere koyarak belinizi dinlendirebilirsiniz. 10-15 dakikada bir ayağınızı değiştirin. Doğru duruş pozisyonunuza dikkat edin. Kulaklarınız, omuzlarınız ve kalçanız bir hat üzerinde olsun. Başınız yukarıda, karnınız içeride, dik bir şekilde durun. En iyi uyku pozisyonu dizleriniz kıvrık biçimde yan yattığınız pozisyondur. Başınızın altına koyacağınız bir yastık boynunuza destek olur. Gerekli ise dizlerinizin arasına da bir yastık koyabilirsiniz. Sırt üstü yatacaksanız dizlerinizin altına ve belinizin altına birer küçük yastık koyabilirsiniz. Karın üstü yatmayın. Orta sertlikte ortapedik bir yatak seçin. Yattığınızda omurganızda eğrilik oluşmamalı. Eğer yatağınız yumuşaksa altına sert bir destek koyabilirsiniz.


(19.01.2012) Ramazan Kıvrak
Sayın doktorumdan Allah razı olsun. Beni felaket bir bel ağrısından kurtardı. Son zamanlarda ne oturabiliyor ne de yatabiliyordum. Ağrılarım çok şiddetlenmişti. Doktor beyin akapunktur ve lazer tedavisinden sonra çok rahatladım. Ağrılarım tam geçmedi amam çok hafifledi. Tedavim devam ediyor. Tedavim bitince ağrılarımdan tamamen kurtulacağıma inanıyorum.
Ad, Soyad:


E-Mail: (yayınlanmayacaktır)


Yorum:


Akupunkturun Tedavi Ettiği Hastalıklar
Adet Düzensizlikleri
Adet Öncesi Gerginlik Sendromu
Ağrılı Adet Görme
Akne Vulgaris
Akut Bronşit
Akut Gastrit
Akut Sinüzit
Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
Allerjik Burun Nezlesi
Allerjik Rinit
Alt Islatma
Ameliyat Sonrası Ağrıları
Anne Sütü Yetersizliği
Astım
Aterosikleroz
Bağışıklık Sistemi Zayıflıkları
Baş Ağrısı
Baş Dönmesi
Bebeğin Anne Karnındaki Pozisyonunun Düzeltilmesi
Bel Ağrıları
Bel Fıtığı
Boğaz Ağrıları
Boyun Ağrısı
Boyun Fıtığı
Boyun Tutulması
Böbrek Taşı Ağrısı
Bulantı
Çene Eklemi Ağrıları
Damar Sertliği
Depresyon
Diabet
Dirsek Eklemi Ağrıları
Dismenore
Diş Ağrısı
Diz Ağrısı
Diz Kireçlenmesi
Doğum Ağrılarının Azaltılması
Düşük Tansiyon
Epilepsi
Estetik Akupunktur
Farenjit
Fibromiyalji
Fobiler
Golfçü Dirseği
Guatr
Hamilelik Bulantı Kusmaları
Hazımsızlık
Hiperprolaktinemi
Hipertansiyon
Hipotansiyon
İmpotans
İnfertilite
İshal
Kabızlık
Kalça Kireçlenmesi
Kanser Ağrıları
Karaciğer Yağlanması
Karpal Tunel Sendromu
Kas Ağrıları
Kas Erimesi
Kemoterapi Zararlarının Tedavisi
Kısırlık
Kilo Verme
Kireçlenme
Konsantrasyon Güçlüğü
Kronik Bronşit
Kronik Gastrit
Kronik Sinüzit
Kulak Çınlaması
Kusma
Lökopeni
Meniere Sendromu
Menoraji
Mide Asidi Fazlalığı
Mide Ülseri
Migren
Myopati
Omuz Kireçlenmesi
Oniki Parmak Barsağı Ülseri
Osteoporoz
Panik Atak
Peptik Ülser
Radyoterapi Zararlarının Tedavisi
Raynoud Sendromu
Reflü Özerfajit
Safra Kesesi Ağrısı
Sara Hastalığı
Sık Hasta Olma
Sınav Kaygısı
Sırt Ağrısı
Sigara Bırakma
Sivilce
Siyatik
Spastik Kolon
Stres İle Mücadele
Şeker Hastalığı
Tenisçi Dirseği
Terleme
Tırnak Yeme
Tiroid Hastalıkları
Topuk Dikeni
Trigeminal Nevralji
Tükenmişlik Sendromu
Uçak Korkusu
Uykusuzluk
Ülseratif Kolit
Ürtiker
Yüksek Tansiyon
Yüz Ağrısı
Yüz Felci
Zamansız Süt Salgılanması
Zayıflama
Zona